close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • PROCEDURY PRZETARGOWE UNIDO

 • Procedury przetargowe w UNIDO

   

  Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. rozwoju Przemysłowego (UNIDO) z siedzibą w Wiedniu rozpisuje przetargi na zakup sprzętu i usług o wartości ponad 100 mln EUR rocznie. Zachęcamy polskie firmy, przedsiębiorców i ośrodki badawcze do uczestnictwa w przetargach

   

  Oferty publikowane są na stronie https://procurement.unido.org/  (tylko przetargi UNIDO) oraz www.ungm.org (przetargi wszystkich organizacji systemu ONZ).  Firmy zainteresowane współpracą z UNIDO powinny zarejestrować się na obu portalach i regularnie przeglądać ogłoszenia.

   

  Odpowiedź na ogłoszenie powinna zostać staraninie wypełniona ze szczególnym uwzględnieniem niezbędnych wymagań, załączeniem wymaganych certyfikatów, sprawozdań finansowych, katalogów, raportów etc. w wyznaczonym formacie i języku.

   

  W celu wyjaśnienia ew. wątpliwości dot. ogłoszenia lub procedury, należy zwrócić się z pytaniem na adres: procurement@unido.org

   

  Najczęściej zamawiany sprzęt:

  - wymiana urządzeń/substancji zubożających warstwę ozonową;

  - sprzęt służący do zastąpienia bromku metylu (także sprzęt do pomiaru i kontroli stężenia)

  - sprzęt mający zastosowanie w uprawie i przetwórstwie surowców rolnych;

  - sprzęt do produkcji odzieży;

  - sprzęt do produkcji i magazynowania wodoru;

  - Maszyny do przetwórstwa rolno-spożywczego;

  - systemy i infrastruktura OZE;

  - silniki, turbiny;

  - pompy, sprężarki, zawory;

  - urządzenia klimatyzacyjne;

  - systemy uzdatniania wody;

  - urządzenia wentylacyjne;

  - wyposarzenie mające zastosowanie w górnictwie i kopalnictwie

  - maszyny budowlane;

  - systemy zarządzania i recyklingu odpadów;

  - sprzęt telekomunikacyjny;

  - wyposażenie metrologiczne;

  - instalacje elektryczne / montaż mechaniczny;

   

  Najczęściej zamawiane usługi:

  - doradztwo w zakresie zielonych technologii, ochrony środowiska, odnawialnych źródeł energii, agrobiznesu, zarządzania odpadami;

  - usługi doradcze dot. zarządzania ;

  - usługi szkoleniowe;

  - usługi z zakresu bezpieczeństwa;

  - usługi gastronomiczne;

  - usługi konferencyjne;

  - seminaria i konferencje;

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: