close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • KIEROWNIK STAŁEGO PRZEDSTAWICIELSTWA

 •  

  Ambasador, Stały Przedstawiciel przy Biurze Narodów Zjednoczonych i  organizacjach międzynarodowych w Wiedniu, Adam Bugajski

   

   

   

   

  CURRICULUM VITAE

   

  Adam Bugajski od 19 stycznia 2015 r. jest Ambasadorem Nadzwyczajnym i Pełnomocnym -Stałym Przedstawicielem RP przy Biurze Narodów Zjednoczonych i organizacjach międzynarodowych w Wiedniu. W ramach tej funkcji jest odpowiedzialny za polską obecność w szeregu organizacji i instytucji, w tym: Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju Przemysłowego, Organizacji ds. Traktatu o Całkowitym Zakazie Prób Jądrowych.

   

  Przed objęciem obecnego stanowiska, Adam Bugajski był w latach 2011-2015 dyrektorem Departamentu Polityki Bezpieczeństwa w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. W ramach tej funkcji był odpowiedzialny za całość polskiej polityki bezpieczeństwa, w tym stosunki z NATO, OBWE oraz Wspólną Politykę Bezpieczeństwa i Obrony Unii Europejskiej. W zakresie jego obowiązków znajdowało się zarządzanie kryzysowe, nieproliferacja, przeciwdziałanie terroryzmowi, współpraca z przemysłami obronnymi oraz kontrola eksportu, a także sprawy związane z uczestnictwem Polski w międzynarodowych operacjach pokojowych.

   

  Wcześniej Adam Bugajski był zastępcą dyrektora Departamentu Strategii i Planowania MSZ. Odpowiadał za przygotowanie koncepcji i kierunków polskiej polityki zagranicznej. Uczestniczył w pracach nad strategicznymi dokumentami rządowymi, w tym „Priorytetami polskiej polityki zagranicznej na lata 2012-2016”.

   

  W latach 2008-2010, sprawował funkcję zastępcy Stałego Przedstawiciela Polski przy NATO. Reprezentował Polskę na głównych forach NATO oraz odpowiadał za redagowanie kluczowych dokumentów politycznych, m.in. deklaracji ze Szczytów i spotkań ministerialnych Sojuszu.

   

  W 2012 roku, Adam Bugajski został odznaczony Krzyżem Zasługi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

   

  Adam Bugajski urodził się w 1974r. w Gdańsku. Ukończył studia historyczne na Uniwersytecie Gdańskim. Jest także absolwentem Krajowej Szkoły Administracji Publicznej w Warszawie. Zna język angielski i francuski oraz podstawy niemieckiego.

   

  Adam Bugajski jest żonaty, ma troje dzieci. Jest zapalonym biegaczem; lubi też dobrą literaturę polską i zagraniczną.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: