close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • AKTUALNOŚCI

 • 26 września 2018

  W Konferencji Generalnej zakończonej 21 września br. w Wiedniu uczestniczyło ponad 3000 delegatów z 153 państw, liczne organizacje międzynarodowe i pozarządowe. Konferencji przewodniczyła Marta Ziakova (Słowacja). Rolę Przewodniczego Delegacji RP pełnił minister Andrzej Przybycin – Prezes Państwowej Agencji Atomistyki (PAA).

  Konferencja przyjęła kilkanaście rezolucji, w tym również o znaczeniu politycznym dotyczących m.in. programu jądrowego KRLD, wzmocnienia systemu zabezpieczeń MAEA i bezpieczeństwa jądrowego. Potwierdzono dalszy rozwój współpracy technicznej. W tym roku państwa arabskie nie przedstawiły projektu rezolucji dot. domniemanych zdolności jądrowych Izraela.

  Delegacja RP w skład której weszli przedstawiciele Ministerstwa Energii, PAA, i Stałego Przedstawicielstwa  uczestniczyła w  dorocznych spotkaniu regulatorów oraz w licznych spotkaniach dwustronnych, w tym m.in. przedstawicielami przemysłu jądrowego USA, Stanami Zjednoczonymi, Litwą, Węgrami i urzędnikami MAEA. Omówiono stan rozwoju polskiego programu energetyki jądrowej.

  Na marginesie Konferencji delegacja również udział w konsultacjach dotyczących procesu przeglądu Traktatu o Nierozprzestrzenianiu Broni Jądrowej (NPT).

  Zdjęcie:  J. Sawicz

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: