close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • AKTUALNOŚCI

 • 8 listopada 2017

  Wzmocnienie implementacji Konwencji i jej ocena stanowią zasadnicze wątki debaty Panstw Stron podczas VII sesji Konferencji Konwencji przeciwko Korupcji, ktora odbywa się w Wiedniu, w dniach 6 - 10 listopada 2017 r.

  Obrady VII sesji Konferencji koncentrują się na kwestiach związanych z zapobieganiem korupcji i odzyskiwaniem mienia pochodzącego z korupcji, jak również na ocenie konkluzji z I cyklu przegladowego Konwencji i wstępnych doświadczeń  z II cyklu przeglądowego, który rozpoczął się w 2016 r. Dyskutowana będzie również rola społeczeństwa obywatelskiego i innych aktorów pozarządowych w realizacji postanowień Konwencji. Na zakończenie sesji przyjętych zostanie szereg rezolucji, których celem jest wzmocnienie prewencji i zwalczania korupcji.

  Konwnecja NZ przeciwko Korupcji weszła w życie 14.12.2005 r. Polska ratyfikowała Konwencję 15.09.2006 r.  Sesje Konferencji odbywają się co dwa lata. 

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: