close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • AKTUALNOŚCI

 • 15 maja 2017

  W dniach 2-12 maja br. w siedzibie ONZ w Wiedniu odbyła się pierwsza sesja przygotowawcza do Konferencji Przeglądowej Traktatu o Nierozprzestrzenianiu Broni Jądrowej cyklu 2020. Uczestniczyło w niej 108 delegacji państw –sygnatariuszy traktatu NPT i liczne organizacje międzynarodowe w charterze obserwatora. Obradom przewodniczył holenderski dyplomata – ambasador Henk-Kor van der Kwast z Genewy.

  Na spotkaniu przyjęto porządek obrad trzech sesji przygotowawczych NPT do 2019 roku. Przewodniczącym II sesji, która odbędzie się w 2018 roku w Genewie został wybrany Ambasador Adam Bugajski, Stały Przedstawiciel RP przy Biurze NZ i organizacjach międzynarodowych w Wiedniu. Przewodniczył on podczas obrad dwóm posiedzeniom sesji plenarnej i debaty tematycznej.

  Omówiono szerokie spektrum wszystkich aspektów traktatu NPT, w tym kwestie nieproliferacji, rozbrojenia i pokojowego wykorzystania energii jądrowej. Szczególną uwagę państwa poświęciły zagrożeniom płynącym z realizacji przez KRLD programu atomowego. Spotkanie zakończyło się przedstawieniem przez przewodniczącego obrad faktograficznego raportu z przebiegu sesji.

   

  Delegacja RP, w skład której weszli przedstawiciele MSZ, Stałych Przedstawicielstw RP przy ONZ w Wiedniu i Genewie oraz Państwowej Agencji Atomistyki odbyła szereg spotkań dwustronnych i wielostronnych. Ambasador Bugajski uczestniczył w spotkaniu Inicjatywy ds. Nieproliferacji i Rozbrojenia (NPDI) z ministrem spraw zagranicznych Japonii F. Kishidą, przeprowadził konsultacje z Wysoką Przedstawiciel ONZ ds. rozbrojenia Izumi Nakamitsu, oraz konsultacje dwustronne  m.in. Francją, Federacją Rosyjską, Stanami Zjednoczonymi, Niemcami. Uczestniczył również w spotkaniu koordynacyjnym grup regionalnych NPT z Indonezja, Wielka Brytania, Sekretariatem Departamentu ONZ ds. rozbrojenia oraz Przewodniczącym I sesji przygotowawczej H-K. van der Kwastem.

  Delegacja wzięła również aktywny udział w szeregu spotkań na marginesie sesji NPT, rozpoczynając tym samym polskie przewodnictwo II sesji przygotowawczej procesu przeglądu NPT.  Ambasador Bugajski uczestniczył także w seminarium organizowanym przez Vienna Center on Disarmament and Non-proliferation (VCDNP) w Krems, zaś zastępca Stałego Przedstawiciela w Wiedniu -  J. Sawicz w seminarium  inicjatywy „Global Zero” organizowanym przez Stałe Przedstawicielstwo Szwecji przy ONZ.

  AAB_ONZ
  AAB_ONZ2
  ONZ

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: