close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • AKTUALNOŚCI

 • 20 września 2017

  Prezydent RP Andrzej Duda zabrał głos jako czwarty mówca popołudniowej sesji pierwszego dnia debaty generalnej 72. Sesji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych. Temat przewodni tegorocznej debaty generalnej, wybrany przez Przewodniczącego 72. sesji Miroslava Lajczaka, brzmiał: „Focusing on people: striving for peace and a decent life for all on a sustainable planet” („Koncentrując się na ludziach: dążąc do pokoju i godnego życia dla wszystkich na zrównoważonej planecie”).

  W swoim wystąpieniu prezydent Andrzej Duda podkreślił znaczenie odpowiedzialności, solidarności i sprawiedliwości, jako trzech filarów zrównoważonego rozwoju. Prezydent Duda zwrócił uwagę na wyzwania związane z konfliktami na Ukrainie i w Syrii oraz potrzebę poszanowania prawa międzynarodowego i praw człowieka w stosunkach między narodami.

  Przypomniał, ze Polska objęła przewodnictwo w procesie przygotowań do przeglądu Traktatu o Nierozprzestrzenianiu Broni Jądrowej (Non-Proliferation Treaty) w 2020 r., co stanowi dowód naszego długoletniego zaangażowania na rzecz nieproliferacji, zakazu prób z bronią jądrową oraz pokojowego wykorzystania energii atomowej. Przewodniczącym procesu przeglądu w okresie 2017-18 jest Ambasador Adam Bugajski, Stały Przedstawiciel RP przy biurze ONZ i organizacjach międzynarodowych w Wiedniu.

  https://gadebate.un.org/sites/default/files/gastatements/72/pl_en.pdf

  Tagi: ONZ

  DSC_9011

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: