close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • AKTUALNOŚCI

 • 22 września 2017

  W Konferencji Generalnej zakończonej 22 września br. w Wiedniu uczestniczyło ponad 3000 delegatów z 166 państw, liczne organizacje międzynarodowe i pozarządowe. Konferencji przewodniczyła ambasador Maria Zeneida Angara Collinson (Filipiny). Rolę Przewodniczego Delegacji RP pełnił minister Andrzej J. Piotrowski – podsekretarz stanu w Ministerstwie Energii. W Konferencji uczestniczył Andrzej Przybycin – Prezes Państwowej Agencji Atomistyki (PAA).

   

  Konferencja przyjęła kilkanaście rezolucji, w tym również o znaczeniu politycznym dotyczących m.in. programu jądrowego KRLD, wzmocnienia systemu zabezpieczeń MAEA i bezpieczeństwa jądrowego. Potwierdzono dalszy rozwój współpracy technicznej. W tym roku państwa arabskie nie przedstawiły projektu rezolucji dot. domniemanych zdolności jądrowych Izraela.

   

  Delegacja RP w skład której weszli przedstawiciele Ministerstwa Energii, PAA, i Stałego Przedstawicielstwa  uczestniczyła w  dorocznych spotkaniu regulatorów oraz w licznych spotkaniach dwustronnych, w tym m.in. przedstawicielami przemysłu jądrowego USA, Stanami Zjednoczonymi, Finlandią, Węgrami i urzędnikami MAEA. Omówiono stan rozwoju polskiego programu energetyki jądrowej.

   

  Ambasador Adam Bugajski jako przewodniczący procesu przeglądu Traktatu o zakazie Broni Jądrowej (NPT) przewodniczył w imieniu Unii Europejskiej konsultacjom z Ukrainą oraz odbył szereg konsultacji dwustronnych m.in. z Japonią, Iranem, Indonezją, Kanadą, Stanami Zjednoczonymi, Szwecją, Holandią i Federacją Rosyjską.

  Tagi: ONZ

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: